Prodaja zlatnih poluga

MASTERBOX 1Investicioni paket MASTERBOX 1 sastoji se od 4 zlatne poluge od 250g. Isti je, namenjen najvecim ulagacima koji u svom portfoliu zele imati vise istih.


MASTERBOX 2Investicioni paket MASTERBOX2 sastoji se od dvadeset poluga od 50g. Investicioni paket MASTERBOX 2, namenjen je velikim ulagacima .


MASTERBOX 3
MASTERBOX 3 sastoji se od deset zlatnih poluga od 50 g i deset deljivih zlatnih poluga (CombiBar 50x1 gram ). Investicioni paket MASTERBOX 3 namenjen je srednjim ulagačima, ali neretko nadje svoje mesto i u portfoliu velikih ulagaca.


MASTERBOX 4MASTERBOX 4 sastoji se od pet zlatnih poluga od 50 g i pet deljivih zlatnih poluga (CombiBar 50x1 gram ). MASTERBOX 4, namenjen je ulagacima koji se nalaze na granici izmedju malih i srednjih ulagaca. MASTERBOX paketi prilagodjeni su zahtevima svih kategorija investitora ( malih, srednjih i velikih ). Prilikom formiranja istih ,uzeti su u obzir najvaziniji aspekti, cenovni aspekt i aspekt prakticnosti. MASTERBOX paketi , mogu se kreirati i prema Vasem zahtevu.


Zlatne poluge CombiBarZlatne poluge CombiBar 50x1g i 20x1 g namenje su kako malim ulagacima, tako i ulagacima koji sukcesivno vrse alokaciju manjih iznosa novca u ovu investicionu kategoriju.